Behoeften en benodigdheden

Ben jij er ook zo eentje, die de nieuwste Nike’s koopt om stoer gevonden te worden en vervolgens beseft geen geld meer te hebben om eten van te kopen? Of mijd jij de dokter, omdat je van je eigen bijdrage liever een gouden ketting koopt? Wat vind jij belangrijker; je leven of je bezittingen? Behoeften en benodigdheden zijn twee woorden die tegenwoordig door elkaar gebruikt worden, terwijl hun betekenissen niet gelijk zijn. Waarin zit het verschil en welk van de twee is het meest belangrijk? Ik wil je vragen het artikel rustig door te nemen en na te denken over wat ik geschreven heb. Begrijp je de tekst? Ben je het ermee eens of niet?

Behoeften en benodigdheden, er zit een wezenlijk verschil tussen beiden. Ze zijn de eerste vorm van een wens waar ik over wil schrijven. Veel mensen zullen zeggen dat behoeften en benodigdheden helemaal niets met wensen te maken hebben, maar met noodzaken. Denk eens aan beide woorden, wat betekenen ze eigenlijk? Ze hebben te maken met dingen die je nodig denkt te hebben. Als het niet gewenst wordt, zal het ook niet nodig zijn en is het geen behoefte of is het niet nodig. Eerst is er een aanleiding, dan is er de wens, dan de gedachte het nodig te hebben en zo ontstaat de behoefte.

Ik heb honger, dus:

 1. Ik wens voedsel
 2. Ik denk dat ik voedsel nodig heb
 3. Ik heb behoefte aan voedsel

Het verschil tussen behoeften en benodigdheden

Behoeften bestaan uit dingen die de mens nodig heeft om te kunnen overleven. Als aan de behoeften niet kan worden voldaan, dan zal de mens hoogstwaarschijnlijk sterven. Benodigdheden zijn die dingen die de mens denkt nodig te hebben om te overleven, maar die dat helemaal niet zijn. Er zijn veel meer dingen die te maken hebben met benodigdheden, dan behoeften.

Voor veel mensen zijn behoeften de makkelijkste vorm van een wens om te bereiken, aangezien de meeste behoeften kunnen worden gekocht of gehuurd. Sommigen, zoals lucht, slaap en zonlicht, zijn zelfs gratis. Eten en drinken kunnen bij een supermarkt worden gekocht. Medische professionals kunnen ‘gehuurd’ worden in een ziekenhuis. Geneesmiddelen kunnen bij een apotheek worden gekocht. Zoals je ziet, zijn behoeften die dingen die we nodig hebben om in leven te blijven.

Benodigdheden zijn goederen of diensten die we nodig hebben voor praktisch gebruik, maatschappelijk gebruik of omdat wij denken dat ze ons gelukkig maken. Op school heb je boeken nodig. Boeken zijn benodigdheden, geen behoeften. Potloden zijn ook benodigdheden evenals een schooltas of rugzak om de boeken en potloden in te vervoeren. Geen van deze zijn echt nodig om in leven te blijven, hoewel een student anders zal denken. Voor een klusjesman zijn een hamer, een schroevendraaier en een zaag benodigdheden en geen behoeften. Inderdaad, hij of zij heeft deze gereedschappen nodig om geld te verdienen om voedsel en dranken te kunnen kopen, dat wel behoeften zijn. Geld zelf hoort bij benodigdheden en niet bij behoeften. Niemand zal sterven van geen geld hebben, maar van een gebrek aan eten dat je ermee zou kunnen kopen.

Ik wil er toch eventjes bij stil staan dat er groepen mensen zijn die grote moeite hebben om in hun behoeften te voorzien, laat staan benodigdheden. Denk hierbij aan ouderen, zieken, armen en daklozen.

Behoeften en economie

Economische systemen zijn volledig gebaseerd op beide behoeften en benodigdheden. Mensen hebben goederen en/of diensten nodig en bedrijven bieden deze goederen en/of diensten aan, terwijl ze zelf andere goederen en/of diensten nodig hebben. Economische systemen proberen altijd een perfect evenwicht te creëren of te behouden tussen behoeften en het aanbod van goederen/diensten. Wanneer goederen en diensten worden aangeboden, maar er geen behoeften zijn, dan zullen deze goederen en diensten nooit worden verkocht. Als er veel goederen of diensten benodigd zijn, maar er is geen aanbod, dan kan niemand hen kopen. Producten die niet verkopen, of benodigdheden die niet kunnen worden gekocht, zijn beide rampzalig voor economische systemen.

Laat ik eens dieper ingaan op het aanbod van behoeften. Iedereen heeft eten en drinken nodig om te blijven leven, dus als je ooit een bedrijf zou willen starten, doe dat dan in de levensmiddelenindustrie. Elk bedrijf in de levensmiddelenindustrie moet fantastisch rendabel zijn. En toch weten we allemaal dat dit niet waar is. Ook in de levensmiddelenindustrie zijn er succesvolle bedrijven en bedrijven die failliet gaan. Waarom is dat? Nogmaals, iedereen heeft behoefte aan eten en drinken.

Problemen van behoeften en benodigdheden

Een van de grote problemen in onze moderne kapitalistische wereld is dat we ons niet bewust zijn van onze behoeften. Eten, drinken, lucht, water, zonlicht, enzovoorts zijn zo normaal geworden dat we ze niet meer waarderen. We willen niet alleen eten omdat we honger hebben, maar gewoon, omdat het kan. We willen geen water drinken, maar Cola, bier en wijn. We willen geen brood hebben, maar hamburgers, hotdogs en pizza’s. Waarom moeten we avondeten klaarmaken als we naar een tof restaurant kunnen gaan? De lucht … whatever. De lucht zal er altijd zijn, waarom zorgen maken over zuurstof niveaus en luchtkwaliteit? Het water … whatever. Oceanen vol met water. Nee, we waarderen het niet en staan absoluut niet meer stil bij behoeften. Nogmaals, behoeften  zijn de dingen die we nodig hebben om te blijven leven. Het zou fijn zijn als we ons weer bewust worden van de lucht en de wateren voordat ze te vervuild zijn om nog te kunnen gebruiken om in onze behoeften  te voorzien.

Het gebrek aan bewustzijn over behoeften leidt tot een ander belangrijk kapitalistisch probleem. De scheidingslijn tussen behoeften en benodigdheden vervaagd. Mensen zien het hebben van een grotere auto dan de buurman heeft als een behoefte en kinderen hebben echt behoefte aan dat ene computerspel. Het is haast grappig om te zien dat sommige mensen werkelijk geloven dat ze zonder deze vrij onbelangrijke materiële dingen zullen sterven. Het lijkt erop dat benodigdheden belangrijker zijn geworden dan behoeften.

De piramide van Maslow

Velen hebben op school vast wel eens gehoord van de behoeftenpiramide van Maslow, een piramidevormig model waarin menselijke behoeften in een bepaalde volgorde gerangschikt zijn. Abraham Maslow was een Amerikaanse psycholoog die in 1943 zijn motivatie-theorie publiceerde. De behoeftepiramide is op deze publicatie gebaseerd. Volgens de theorie gaan mensen steeds een treetje hoger de piramide op als aan bepaalde behoeften is voldaan. Ik zal meteen aangeven dat ik grote vraagtekens zet bij de piramide. Als is het alleen maar, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen behoeften en benodigdheden. Als de wetenschap hier al geen onderscheid in maakt, dan is het ook niet gek dat de niet wetenschappelijke mens dit ook niet doet. Misschien dat de wetenschap hier inmiddels wel een onderscheid in maakt, maar zolang dit niet kenbaar gemaakt wordt zal er ook niets veranderen.

 1. De eerste tree gaat over lichamelijke behoeften. Hieronder vallen eten, drinken, zuurstof, uitscheiden van ontlasting, slaap enzovoorts. Deze vallen allemaal onder behoeften. Echter worden ook sport, lichamelijk comfort en seks onder deze tree gerekend. Deze vallen allemaal onder benodigdheden, want de laatste drie heeft een mens niet nodig om in leven te blijven.
 1. De tweede tree gaat over veiligheid en zekerheid als werk en huisvesting. Beide voorbeelden van benodigdheden.
 1. De derde tree gaat over saamhorigheid. Mensen gaan op zoek naar vriendschappen, liefde en fijne sociale relaties. Allemaal voorbeelden van benodigdheden
 1. De vierde tree gaat over zelfverwezenlijking, ofwel mensen willen op persoonlijk en mentaal niveau groeien. Het gaat wederom om benodigdheden.
 1. De vijfde en laatste tree gaat over zelftranscendentie, ofwel boven jezelf uitstijgen om jezelf volledig te zien zoals je bent om jezelf te kunnen perfectioneren. Ook niet echt nodig om in leven te blijven, dus zijn het benodigdheden.

Ondanks dat de behoeftenpiramide nog gebruikt wordt om menselijke behoeften te kunnen verklaren en voorspellen vind ik persoonlijk dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Tevens is nooit wetenschappelijk bewezen dat de piramide daadwerkelijk het correcte aangeeft, waarbij ik mijzelf afvraag hoe de wetenschap ooit denkt menselijke behoeften te kunnen standaardiseren. Volgens de piramide moet ik eerst seks hebben, voordat ik vriendschappen en relaties op kan doen??? En iemand die geen werk heeft zal zichzelf nooit kunnen ontplooien.

Onderstaand een stukje uit Wikipedia:

Iemand die door een museum loopt (zoeken naar schoonheid) en honger (fysiologische behoefte) krijgt, zal proberen iets te eten voordat hij verder kan gaan met het zoeken naar meer schoonheid. Na het eten schuift de persoon terug naar het zesde niveau omdat aan alle tussenliggende niveaus nog steeds voldaan is. Krijgt hij echter intussen bericht dat zijn huis afgebrand is, zal hij eerst naar die behoefte teruggaan om deze te ‘bevredigen’. Alle tussenliggende niveaus kunnen op verschillende momenten doorlopen worden, en deze worden niet per definitie overgeslagen.

Die iemand uit het verhaaltje is wel een heel stereotype iemand. Als ik in een museum loop en honger krijg, maar uiterst gefascineerd ben door wat ik zie, dan zal ik eerst verder kijken, totdat ik toevallig iets tegenkom waar ik kan eten. Mocht de honger zo groot worden dat ik bijna flauwval (wat niet heel vaak gebeurd), dan zal ik inderdaad eerst op zoek moeten naar iets te eten voordat ik verder kan kijken in het museum. Als ik vervolgens bericht krijg dat mijn huis is afgebrand, dan zal ik inderdaad meteen naar huis gaan. Mocht ik bericht krijgen dat mijn huis is afgebrand, nog voordat ik iets gegeten heb, dan zal ik ook meteen naar huis gaan en niet eerst iets gaan eten, omdat bepaald is door Maslow dat voedsel onder de tree van het huis gepositioneerd is. Uiteindelijk is iedereen uniek en zal iedereen op een andere manier en in een andere volgorde in zijn of haar behoeften proberen te voorzien. Hoe denk jij hierover?

Voor alle duidelijkheid, ik schrijf in dit artikel niet dat benodigdheden slecht zijn. Integendeel. Wel denk ik dat pas aan benodigdheden voldaan moet worden, als de behoeften vervuld zijn. Als je moet kiezen tussen een nieuwe tas of een week eten, kies dan altijd voor de week eten. En als je eens geen geld hebt voor een pizza, neem dan genoegen met een snee droog brood. Dat is ook voedzaam.

Kernpunten

 • Aan de basis van zowel behoeften als benodigdheden ligt de wens iets te hebben dat je op dat moment niet hebt
 • Behoeften zijn het willen hebben van dingen die je nodig hebt om in leven te blijven
 • Benodigdheden zijn het willen hebben van goederen of diensten die je niet nodig hebt om in leven te blijven
 • Niet iedereen kan behoeften vervullen. Voor hen zijn benodigdheden helemaal buiten bereik
 • De scheiding tussen behoeften en benodigdheden is op dit moment in de kapitalistische wereld flinterdun
 • Behoeften zijn voor alle mensen gelijk, benodigdheden zijn voor ieder individu anders
 • Benodigdheden zijn geen slechtere dingen dan behoeften

 Mocht jij dit artikel interessant vinden, vergeet het dan niet te delen op je sociale media of beter nog, praat erover met anderen.